Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Grupa fryzjerska

W Centrum Integracji Spoecznej zostaa utworzona nowa grupa. Od 10 stycznia 2011r. siedem kobiet przyucza si do zawodu fryzjera. Instruktor prowadzi z uczestniczkami zajcia teoretyczne. W pracowni fryzjerskiej powstaej w Centrum odbywaj si take warsztaty praktycznej nauki zawodu.

Więcej…
 

Dnia 03.01.2011 r. rozpocza si kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisao 30 osb w czterech grupach zawodowych: porzdkowej, kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej. Pierwsza edycja projektu ?Nowa szansa? zakoczy si 31.10.211 r.

Więcej…
 
W dniu 1 grudnia 2010 roku odbyo si oficjalne zakoczenie IV edycji programu reintegracji spoecznej i zawodowej w CIS w Chemie, trwajcego od 1 lutego do 30 listopada 2010 roku. Absolwenci otrzymali zawiadczenie kocowe, potwierdzajce nabycie dodatkowych umiejtnoci zawodowych oraz spoecznych. Podczas spotkania degustowano potrawy przygotowane przez grup kulinarno ? porzdkow. Uroczysto przebiegaa w sympatycznej atmosferze.

Więcej…
 

W dniu 25 listopada 2010 roku w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie zorganizowano spotkanie przedstawicieli Orodkw Pomocy Spoecznej i Powiatowego Urzdu Pracy w Chemie. Spotkanie suyo wymianie dotychczasowych dowiadcze w stosowaniu Aktywnych Form Pomocy w pracy z osobami zagroonymi wykluczeniem spoecznym. Szczeglny akcent pooono na konieczno wsppracy Orodkw Pomocy Spoecznej z Powiatowym Urzdem Pracy oraz podmiotami ekonomii spoecznej.

Więcej…
 

W dniu 24 listopada 2010r. w Paacu Prezydenckim odbya si uroczysto z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W spotkaniu uczestniczya Pani dr Lucyna Kozaczuk ? Dyrektor MOPR w Chemie oraz Pani Katarzyna Sokoowska ? Kierownik Centrum Integracji Spoecznej w Chemie.

Prezydent RP Bronisaw Komorowski podczas uroczystoci wrczy ordery I odznaczenia osobom pracujcym na rzecz potrzebujcych pomocy, za osignicia w pracy zawodowej I spoecznej.

Więcej…
 
Konferencja "Nowa szansa"
Dnia 05.11.2010 r. w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie odbya si konferencja promujca ide zatrudnienia socjalnego pt.: "Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro" zwizana z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym. Konferencja rozpocza realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Konferencja bya poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej…
 
W zwizku z rozpoczciem realizacji projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego dnia 5 listopada 2010 roku odbdzie si w siedzibie Centrum Integracji Spoecznej konferencja pt. ?Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro?. Konferencja bdzie poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
Więcej…
 
Projekt ?Nowa szansa?
W padzierniku 2010 roku Centrum Integracji Spoecznej w Chemie rozpoczo realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego , ktry trwa bdzie do 30 wrzenia 2012 roku. Projekt przewiduje dwie edycje programu reintegracji spoecznej i zawodowej. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu odbywa si bdzie w listopadzie i grudniu 2010 roku. Do programu przyjmowane bd osoby zameldowane na terenie miasta Chem, zarejestrowane w PUP, w szczeglnoci: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego, nieaktywne zawodowo z tytuu opieki nad dziemi lub innymi osobami zalenymi oraz osoby po 45 roku ycia. 
Centrum Integracji Spoecznej w ramach Programu Aktywnoci Lokalnej realizowanego przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Chemie, przygotowao cykl kursw dla 40 osb. W czerwcu, lipcu i sierpniu uczestniczki bray udzia w zajciach dotyczcych ksztatowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy yciowej, rozwijay umiejtnoci wychowawcze podczas zaj psychoedukacyjnych dla rodzicw, w trakcie szkolenia z ?Planowania rozwoju zawodowego? poznaway midzy innymi zasady aktywnego poszukiwania pracy. Duym zainteresowaniem cieszyy si warsztaty kulinarne. Kada uczestniczka skorzystaa rwnie z konsultacji indywidualnych z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz doradc zawodowym.
Więcej…
 
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza
W dniu 23.07.2010r. zorganizowalimy wycieczk turystyczno-krajoznawcz dla naszych uczestnikw do Kazimierza oraz Naczowa. Podczas wycieczki w Kazimierzu zwiedzalimy i podziwialimy Rynek, Gr Trzech Krzyy; beneficjenci pynli statkiem po Wile. W Naczowie zwiedzalimy kaplic w. Karola Boromeusza, park zdrojowy. W pijalni degustowalimy rne rodzaje wd mineralnych. Wszyscy uczestnicy pomimo duego upau byli peni pozytywnych wrae po udanej wycieczce.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 30 z 33