Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Edukacja ogólna

W ramach reintegracji społecznej odbywają się zajęcia z edukacji ogólnej.

Są w nich prowadzone działania o charakterze edukacji ogólnej, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do reintegracji społecznej. Poruszane są zagadnienia z zakresu planowania życia, zaspokajania własnych potrzeb, gospodarowania posiadanymi środkami, kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej. Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera w systemie Windows oraz podstawy internetu. Poznają zasady "savoir-vivre" w różnych sytuacjach - czyli o dobrych manierach. Uczą się budowania osobistego wizerunku a także wzmocnienia motywacji do podjęcia aktywności zawodowej.


Więcej…
 
Zajęcia praktyczne grupa kucharz

Grupa kucharz liczy 7 kobiet. Uczestniczą one w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w dobrze wyposażonej pracowni w Centrum Integracji Społecznej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczki szkolone są przez instruktora grupy w oparciu o nowoczesne standardy wymagane w tym zawodzie.


W pracy kucharza najistotniejszy jest dobry, niepospolity smak. Istotna jest też wyobraźnia i zmysł estetyczny, gdyż sposób podania potrawy jest równie ważny jak jej smak. Pożądane cechy to także samodzielność i inicjatywa, które pozwolą na sporządzanie smacznych i wykwintnych.


Więcej…
 
Zabawa choinkowa

W dniu 29.12.2016 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci uczestników. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas biorąc udział we wspólnych zabawach.

 

Więcej…
 
Grupa gospodarcza podczas praktyk zawodowych

Wraz z rozpoczęciem projektu od września bieżącego roku utworzona została grupa gospodarcza licząca 10 osób. Po raz pierwszy podzielona została na dwie podgrupy realizujące oddzielne programy tematyczne z zakresu reintegracji zawodowej, tj. konserwator terenów zielonych i pracownik gospodarczy. W związku z tym, zajęcia teoretyczne realizowane są w dwóch odrębnych blokach tematycznych uwzgledniających podział zawodowy. W podgrupie konserwatorów terenów zielonych teoria zawodu obejmuje głownie takie zagadnienia jak: zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych, podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i roślinoznawstwa, zasad doboru i obsługi sprzętu ręcznego i maszyn ogrodniczych. W podgrupie pracowników gospodarczych realizowane są tematy dotyczące głównie: technik profesjonalnego sprzątania w poszczególnych obiektach, zasad doboru środków czyszczących i pielęgnujących, zasad posługiwania się odpowiednim sprzętem używanym do prac porządkowych oraz podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji zieleńców. Roczna edycja projektu przewiduje 80 godzin teorii w każdej z podgrup.


Więcej…
 
Zajęcia teoretyczne

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kucharz. Uczestniczki kursu nabywają m.in. umiejętności: oceniania jakości produktów żywieniowych, wyposażenia zakładu gastronomicznego, obróbki wstępnej poszczególnych grup surowców, wymogów systemu HACCP w gastronomii, sposobów ekspozycji wyrobów kulinarnych i dekorowania stołów.


 

Więcej…
 
Życzenia świąteczne

 
Spotkanie wigilijne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dla uczestników oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej spotkanie wigilijne. W świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Spotkanie połączone było ze wspólnym dekorowaniem świątecznych pierniczków.

 
Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

W Centrum Integracji Społecznej zostało przeprowadzone 30-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy opiekunek dziecięcych i osób starszych. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i odbywały się trzy razy w tygodniu. Omówione zostały zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie zostało zorganizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończeniu zajęć uczestniczki grupy opiekunek dziecięcych i osób starszych przystąpiły do egzaminu, który podobnie jak zajęcia został przeprowadzony w formie teoretycznej i praktycznej. Grupa zdała egzamin pozytywnie i każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Więcej…
 
Grupowe i indywidualne poradnictwo prawne

W ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" prowadzone są zajęcia przez prawnika w formie grupowego i indywidualnego poradnictwa prawnego. Uczestnicy mogą skorzystać z porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także uzyskać pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Więcej…
 
Wsparcie grupowe profilaktyka uzależnień

Uzależnienie zwykle oznacza nadmierną zależność organizmu od jakiejś substancji: alkoholu, nikotyny, kofeiny, narkotyku i inne. Uzależnienie definiowane szerzej, obejmuje przypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni do angażowania się w ryzykowne, "wymykające się spod kontroli" zachowania, takie jak hazard, pracoholizm czy inne.

Uzależnienie wprowadza człowieka w świat złudzeń, staje się formą ucieczki od rzeczywistości. Zakłóca ono procesy myślenia i modyfikuje stany emocjonalne.

Uzależnienie rozwija się niepostrzeżenie. Zaczyna się od niewinnych i sporadycznych działań, następnie podnosi się tolerancja na dane zachowanie i aby otrzymać ten sam satysfakcjonujący stan, trzeba wydać więcej pieniędzy, poświęcić więcej czasu, aby osiągnąć stan rauszu, komfortu.

Osoba uzależniająca się czuje silną potrzebę wykonywania danej czynności i związany z jej brakiem dyskomfort psychiczny. Dochodzi do tego, że jednostka uzależniona zaniedbuje swoje obowiązki.

Zajęcia z profilaktyki uzależnień mają na celu uświadomienie uczestnikom jak niebezpieczne jest używanie substancji uzależniających oraz wykonywanie czynności od których można się uzależnić oraz jakie mogą pojawić się z tego powodują konsekwencje.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 30