Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Grupa stylizacja - zajęcia praktyczna

Nasze uczestniczki podczas zajęć z wizażu na których mogły dowiedzieć się o prostych zasadach makijażu oraz pielęgnacji cery.


 
Praktyki zawodowe grupy kucharz

Rozpoczęła się druga edycja projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości". Uczestnicy z grupy kucharz mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności na pierwszych zajęciach w pracowni kulinarnej.

Więcej…
 
Rozpoczęcie II edycji projektu "CIS - nowa szansa - nowe możliwości"

Dnia 1 września rozpoczęła się II edycja projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 42 osoby realizują "indywidualny program zatrudnienia socjalnego" w pięciu grupach zawodowych: gospodarczej, stylizacji (manikiurzysta-wizażysta-fryzjer), grupie o profilu kucharz, malarz-tapeciarz, opiekunek dziecięcych i osób starszych. II edycja projektu będzie trwała 12 miesięcy.

 

 
Szkolenie BHP dla nowych uczestników

W dniu 01.09.2017 r. wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni i zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi w poszczególnych grupach zawodowych.

 
Zakończenie I edycji projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości"

W dniu 31.08.2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości". Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w grupach zawodowych o profilach: kucharz, opiekunka dziecięca i osób starszych, stylizacja (fryzjer, manikiurzysta, wizażysta), pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych oraz malarz - tapeciarz. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego. Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

Więcej…
 
Podpisywanie Indywidualnych Programow Zatrudnienia Socjalnego

W dniu 31.08.2017 r. 49 osób podpisało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Wszystkie osoby zostały objęte programem reintegracji społecznej i zawodowej na okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
Egzaminy czeladnicze

Projekt: "CIS nowa szansa-nowe możliwości"

W dniu 29.08.2017 r. odbyły się egzaminy czeladnicze w grupach: stylizacji, kucharz, malarz - tapeciarz. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali tytuł czeladnika.

Więcej…
 
Konferencja "Partnerstwo lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy"

W dniu 29 sierpnia 2017 r. miała miejsce konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Chełmie "Partnerstwo lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy"

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji

Małgorzata Sokół - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 • Wykład inaugurujący

dr Krzysztof Grabczuk- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

 • "Partnerstwo lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy" - cele i założenia przedsięwzięcia

Dorota Cywińska - Kierownik Filii w Chełmie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 • Formy wsparcia mobilności zawodowej oferowane przez instytucje rynku pracy

Regina Półkośnik - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Eliza Mazurek - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie

 • Dobre praktyki w obszarze wsparcia mobilności zawodowej
Katarzyna Sokołowska - Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Leszek Siwiec - Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie
Edyta Deszczka - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA w Chełmie
 • Działania skierowane do grup defaworyzowanych przez instytucje pomocy społecznej
Artur Juszczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
 • Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Katarzyna Szymańska-Dawidek - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Podpisanie porozumienia w sprawie funkcjonowania "Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji mobilności zawodowej na lokalnym rynku pracy"

Więcej…
 
Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbył się zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Tematyka spotkania:

 • Omówienie dotychczasowych i planowanych działań Konwentu.
 • Zapoznanie się z ofertą szkoleniową proponowaną przez Konwent we współpracy z ROPS, skierowaną do pracowników KIS i CIS.
 • Prezentacja strony internetowej www.zatrudnieniesocjalne.pl oraz gazety internetowej, omówienie zasad współpracy redakcyjnej.
 • Omówienie głównych założeń strategii Konwentu.
 • Dyskusja na temat ważnych spraw związanych z bieżącą działalnością jednostek zatrudnienia socjalnego.
Więcej…
 
Egzaminy w grupach gospodarczej i opiekunek

W dniach 22 i 23 sierpnia w grupach: pracownik gospodarczy, konserwator terenów zielonych oraz opiekunek dziecięcych i osób starszych zostały przeprowadzone przez instruktorów tych grup egzaminy wewnętrzne. Wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie i ukończyli edukację w wybranych zakresach tematycznych w obu grupach.

Gratulujemy!

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 35