Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

W Centrum Integracji Spoecznej w Chemie grupa gospodarcza uczestniczy w zajciach z teorii zawodu prowadzonych przez instruktora reintegracji zawodowej. Tematyka zaj dotyczy gwnie zasad profesjonalnego sprztania oraz pielgnacji i zakadania terenw zieleni z uwzgldnieniem podziau na dwie podgrupy, tj. pracownik gospodarczy i konserwator terenw zielonych.

Więcej…
 

W Centrum Integracji Spoecznej po raz pierwszy grupa opiekucza stanowi dwa odrbne bloki tematyczne:jest to opiekunka dziecica i opiekunka osoby starszej. Podzia ten umoliwia odpowiedni dobr kandydatw z uwzgldnieniem ich predyspozycji oraz dowiadczenia. Kada grupa skada si z piciu osb. Miejsca praktyk dostosowane s do wybranej grupy. Opiekunki dziecice odbywaj praktyki w Przedszkolu Miejskim Nr 5, Zespole Pomocy Psychologiczno ? Pedagogicznej Nr 1 oraz w Opiece Dziennej "Bajkowy Ogrd". Z kolei opiekunki osb starszych zdobywaj dowiadczenie w usugach opiekuczych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie,Zakadzie Pielgnacyjno- Opiekuczym oraz w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych. Praktyki zawodowe odbywaj si cztery razy w tygodniu w wymiarze 900 godz. Natomiast zajcia teoretyczne prowadzone s raz w tygodniu w wymiarze 80 godz. dla kadej z grup.

Więcej…
 

Od 1 wrzenia siedmiu uczestnikw realizuje program reintegracji zawodowej, zdobywa potrzebn wiedz i umiejtnoci do wykonywania zawodu malarz-tapeciarz.

Pod kierownictwem dowiadczonego instruktora uczestnicy zdobywaj nowe umiejtnoci i wiedz z zakresu malowania i tapetowania oraz w ramach praktycznej nauki zawodu wykonuj remonty pomieszcze w siedzibach licznych placwek owiatowych
i samorzdowych. Kady uczestnik ma niezaleny dostp do stanowiska pracy
i samodzielnie wykonuje wszelkie zadania wynikajce z programu szkolenia.

Dotychczasowe prace remontowe polegay min. na przygotowaniu podoa cian i sufitw pod malowanie (usuwanie starych powok malarskich, gruntowanie, naprawa ubytkw
w tynku), malowaniu waciwym farbami emulsyjnymi i lateksowymi

Dymy do tego, aby w efekcie szkolenia uczestnik potrafi samodzielnie:

  • posugiwa si dokumentacj techniczn w zakresie robt w zawodzie malarz-tapeciarz

  • rozrnia i przygotowa podoa aby nadawao si pod przewidywan powok malarsk,

  • wykorzystywa na stanowisku pracy malarz-tapeciarz maszyny, urzdzenia i narzdzia odpowiednie do danych prac.

  • ocenia przydatno materiaw pod ktem ich wykorzystania w robotach malarsko-tapeciarskich.

  • wykonywa prace malarsko - tapeciarskie na poziomie przyuczenia do zawodu,

  • zachowywa w pracy zasady bhp.

Więcej…
 

Uczestnik projektu ?CIS nowa szansa ? nowe moliwoci? moe skorzysta z wielu form wsparcia w trakcie realizacji programu. Wanym elementem s tutaj zajcia warsztatowe. Warsztaty umiejtnoci spoecznych w zaplanowanym wymiarze 135 godz., s to zajcia grupowe, ktrych celem jest poprawa funkcjonowania uczestnikw w sytuacjach spoecznych oraz doskonalenie posiadanych ju umiejtnoci. Poszerzenie repertuaru zachowa spoecznych wpywa na jako kontaktw z innymi ludmi, umoliwia szybsz adaptacj do nowych warunkw oraz integracj, pobudza take potrzeb samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Dokonuje si to poprzez uczestnictwo w zajciach zwizanych midzy innymi z umiejtnociami komunikacyjnymi, asertywnoci, rozwizywaniem sytuacji konfliktowych, poznawaniem samego siebie, rozpoznawaniem i kontrol emocji czy radzeniem sobie ze stresem.

Odpowiednio przekazana wiedza jest wietnym narzdziem do pracy nad sob, daje moliwo doskonalenia relacji midzyludzkich, w szczeglnoci relacji z bliskimi osobami. Dziki uczestnictwu w warsztatach osoby biorce w nich udzia dowiadczaj wsparcia w pokonywaniu trudnoci, maj take moliwo usyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Uczestnicy mog testowa nowe sposoby reagowania
w trudnych sytuacjach i korygowa swoje utrwalone style zachowania, ktre czsto mogy negatywnie wpywa na ich relacje z innymi.


Więcej…
 

Wrd wielu zaj, ktre uczestnicy realizuj w ramach projektu s rwnie warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsibiorczoci spoecznej prowadzone przez doradc zawodowego. Zajcia s realizowane w wymiarze 135 godzin w kadej z piciu grup.

Więcej…
 

Od wrzenia 40 osb realizuje program reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu ?CIS nowa szansa-nowe moliwoci? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego uczestnicy realizuj w piciu grupach zawodowych: gospodarczej, stylizacji (manikiurzysta-wizaysta-fryzjer), grupie o profilu kucharz, malarz-tapeciarz, opiekunek dziecicych i osb starszych. I edycja projektu bdzie trwaa 12 miesicy.

Więcej…
 

W ostatnim tygodniu sierpnia w Centrum Integracji Spoecznej trwaa rekrutacja do projektu ?CIS nowa szansa ? nowe moliwoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do uczestnictwa zakwalifikowano 40 osb do piciu grup zawodowych.

Więcej…
 

W ostatnim tygodniu gocia w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie Pani Czesawa Borowik z Radia Lublin, ktra realizowaa u nas swj reporta z cyklu Kalejdoskop Regionalny. Reporta dotyczy dziaalnoci Centrum Integracji Spoecznej, wywiadu udzielali zarwno pracownicy jak i nasi uczestnicy. Ponadto gocilimy rwnie w studiu Radia Lublin, wrd zaproszonych osb bya Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziau Spraw Spoecznych w Chemie, Pani Katarzyna Sokoowska Dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Chemie, instruktorka grupy opiekuczej wraz z uczestniczkami. Wspgospodarzem spotkania bya Pani Magorzata Mdry z-ca Dyrektora Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Lublinie. Program w interesujcy sposb przedstawi funkcjonowanie naszej instytucji, zaoenia i cele jakie sobie stawiamy oraz efekty naszych dziaa w miecie Chem. Wyraone bardzo pozytywne, osobiste dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw z pewnoci zachcaj do podjcia zatrudnienia socjalnego w CIS. Audycji ?By odci atk? moglimy wysucha na antenie Radia Lublin w dniu 27.08.2016 r.

?Kalejdoskop regionalny? powsta w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego pod nazw ?Ekonomia spoeczna - drogowskaz rozwoju spoecznego?, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego realizowanego przez Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Lublinie.

Zachcamy do wysuchania reportau.

http://moje.radio.lublin.pl/27-08-2016-kalejdoskop-regionalny-reportaz-czeslawy-borowik-by-oderwac-latke.html

 

Z kocem sierpnia 33 osoby ukoczyy program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Uczestnicy przez 14 miesicy brali udzia w zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i zawodowej w grupach zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej, porzdkowej i fryzjerskiej. Wszystkim naszym absolwentom yczymy powodzenia i sukcesw na drodze do zatrudnienia i osobistego rozwoju.

 
Targi pracy

W dniu 24.06.2016 r. zostay zorganizowane na deptaku miejskim przez Centrum Edukacji i Pracy Modziey OHP w Chemie Targi Pracy. Targi skierowane byy nie tylko dla uczniw szk ponadgimnazjalnych, ale rwnie dla osb chccych zdoby lub podnie swoje kwalifikacje zawodowe, dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy. Nasi uczestnicy rwnie zainteresowani byli ofertami pracy, w tym z ofertami Modzieowego Biura Pracy OHP w Chemie, a take z ofert edukacyjn, szkoleniow, z ofertami pracy przygotowanymi przez zaproszone instytucje oraz pracodawcw.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 29