Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Warsztaty aktywności obywatelskiej

W dniu 09.11.2017 roku Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im.ks.kan.Kazimierza Malinowskiego w Chełmie zorganizowało warsztaty aktywności obywatelskiej. Spotkanie miało miejsce w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. W warsztatach wzięły udział róne placówki m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom dziennego Pobytu, Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich oraz Centrum Integracji Społecznej (grupa opiekunek wraz z instruktorem). Pani Dyrektor CIS prezentowała działalność naszej placówki. Warsztaty miały na celu przedstawienie aktywności różnych grup w różnym wieku oraz możliwości nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowego.