Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W ostatnim tygodniu listopada w grupie opiekunek rozpoczęło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w siedzibie CIS. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników projektu teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.