Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Spotkanie informacyjne dla pracodawców

W dniu 21.02.2018 odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców pt.: "Rola Centrum Integracji Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych".

Podczas spotkania poruszano następujące zagadnienia:

  1. Dlaczego warto współpracować z Centrum Integracji Społecznej - zatrudnienie socjalne jako przykład wielowymiarowego wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  (prezentacja grup docelowych i metod pracy w CIS).
  2. Reintegracja zawodowa - działanie aktualizujące kwalifikacje w wybranych zawodach. Krótka prezentacja pracy w obrębie grup: remontowej, kulinarnej, pielęgnacji terenów zielonych, fryzjerskiej i stylizacji.
  3. Instrumenty rynku pracy formą wsparcia dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów CIS.