Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Teoria zawodu w grupie gospodarczej

Grupa gospodarcza II edycji projektu uczestniczy w zajęciach z teorii zawodu prowadzonych przez instruktora reintegracji zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy głównie zasad profesjonalnego sprzątania oraz pielęgnacji i zakładania terenów zieleni z uwzględnieniem podziału na dwie podgrupy, tj. gracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych.