Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dzień Otwarty w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dnia 11.05.2018r. w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przedstawiono prezentację projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinansowany ze środków EFS. Zainteresowane osoby wzięły udział w warsztatach umiejętności społecznych, warsztatach aktywizacji zawodowej, zajęciach w pracowni kulinarnej oraz fryzjerskiej. W punkcie informacyjnym można było uzyskać informacje dotyczące realizowanego projektu, uczestnictwa w programie CIS, rekrutacji do kolejnej edycji zatrudnienia socjalnego oraz otrzymać materiały promocyjne EFS. Dzień Otwarty w CIS spotkał się ze sporym zainteresowaniem, szczególnie ze strony przyszłych kandydatów do następnej edycji programu. Uczestnicy wydarzenia mogli także zagłosować na jedną  z wybranych przez siebie inwestycji, która według nich jest najlepsza, najciekawsza, najbardziej potrzebna.