Dni Otwarte Funduszy Europejskich - podziękowania
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie