Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
III edycja w grupie gospodarczej

Wraz z rozpoczęciem III edycji projektu do pracy w ramach praktyk zawodowych przystąpiło kolejne dziesięć osób (po pięć osób w grupie konserwator terenów zielonych i w grupie pracownik gospodarczy). Zajęcia praktyczne uzupełniane są teorią zgodną z zagadnieniami dotyczącymi specyfikacji zawodowej w każdej z grup. Pierwsze efekty wspólnej pracy uczestników to jesienne prace porządkowe i pielęgnacyjne w terenach zieleni oraz kompozycje pięknych jesiennych kwiatów.