Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości społecznej

W kolejnej edycji projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” realizowane są warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości społecznej prowadzone przez doradcę zawodowego. Zajęcia są zaplanowane w wymiarze 135 godzin dla każdej z pięciu grup. Warsztaty aktywizacji zawodowej pozwalają kształtować i rozwijać umiejętności niezbędne do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Budują poczucie własnej wartości, motywują do dalszego kształcenia i rozwijania.

Tematyka warsztatów aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości społecznej to logiczny cykl zajęć prowadzący uczestnika (będącego często przez wiele lat poza rynkiem pracy, o zaniżonej samoocenie) do rozwoju własnego potencjału, wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz do zatrudnienia.