ďťż Ogłoszenia
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Data Temat ogłoszenia Pobierz
2016.09.13 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 306390-2016 z dnia 2016-09-08

Informcja

Ogłoszenie

Załącznik nr5



2016.09.08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Świadczenia usługi żywienia polegającej na przygotowaniu, wydaniu i udostępnienia miejsca do wydania na terenie miasta Ćhełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik_nr1

Załącznik_nr2

Załącznik_nr3

Załącznik_nr4

Załącznik_nr5

Załącznik_nr6


2014.02.25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: pracownik ds obsługi projektu

Ogłoszenie


2013.07.19 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: psycholog

Ogłoszenie


2012.01.27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej dla grupy fryzjerskiej

Ogłoszenie



2012.05.23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej gr. porządkowej i gr. kulinarnej

Ogłoszenie


2012.01.26 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej

Ogłoszenie


2011.12.16 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na   świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Ogłoszenie

2011.12.05 Ogłoszenie o świadczeniu usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (nr 411450-2011)

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


2011.05.30 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na   świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Ogłoszenie

2011.05.20 Ogłoszenie o świadczeniu usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (nr 122472-2011)


Specyfikacja

Załączniki


2011.02.07 Ogłoszenie o naborze: ratownik medyczny


2011.02.03 Ogłoszenie o wyborze


2011.01.28 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (14504 - 2011) dotyczy ogłoszenia o zamówieniu 11278 - 2011 z dnia 24.01.2011


2011.01.24

Zmiana treści SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 38. ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść w SIWZ w postępowaniu na świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zgodnie z umową o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujący sposób:

Wzałączniku nr 4 stanowiącym wzór umowy 

z:

w dniu ................ pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Chełmie z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10, posiadającym nr REGON 002680460-00029, oraz NIP: 563-228-65-59, reprezentowanym przez Panią Katarzynę Sokołowską - Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, zwanym w treści umowy Zamawiającym

na:

w dniu ................ pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Chełmie z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10, posiadającym nr REGON 060715695, oraz NIP: 563-240-79-97, reprezentowanym przez Panią Katarzynę Sokołowską - Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, zwanym w treści umowy Zamawiającym


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zgodnie z umową o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do specyfikacji


2011.01.10 Ogłoszenie o naborze: rehabilitant

2011.01.10 Ogłoszenie o naborze: dietetyk

2011.01.10 Ogłoszenie o naborze: trener, doradca ds. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych

2010.12.28 Ogłoszenie o naborze: instruktor reintegracji zawodowej

2010.12.28 Ogłoszenie o naborze: pracownik socjalny

2010.12.16 Ogłoszenie o naborze: prawnik

2010.12.16 Ogłoszenie o naborze: informatyk

2010.12.16 Ogłoszenie o naborze

2010.07.16 Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (ogłoszenie 190717)


2010.07.15 Ogłoszenie o wyborze (CIS.MOPR.3410/1/6/2010)


2010.07.05

Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (ogłoszenie 176477)


2010.07.05 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

images/stories/pliki/ogloszenie16122010.pdf